കമ്പനിയുടെ നേട്ടങ്ങൾ

കമ്പനിയുടെ ശക്തി

Hunan Xiang Yu Guo Food Co., Ltd. 2012 ജനുവരിയിൽ നമ്മുടെ ചുവന്ന സംസ്കാരത്തിന്റെ ജന്മനാടായ സിയാങ്ടാൻ നഗരത്തിലാണ് സ്ഥാപിതമായത്.ഹുനാൻ പാചകരീതിയിൽ നിന്ന് ആരംഭിച്ച ഞങ്ങൾ, സംഭരണം, ഉത്പാദനം, ഗവേഷണം, വികസനം, വിൽപ്പന എന്നിവയുള്ള ഒരു കാർഷിക ഉൽപ്പന്ന ഹൈടെക് സംരംഭമാണ്.ഞങ്ങൾക്ക് 200 ദശലക്ഷം RMB വാർഷിക ഉൽപ്പാദന മൂല്യമുള്ള രണ്ട് ഭക്ഷ്യ ഉൽപ്പാദന ഫാക്ടറികളും ഇറക്കുമതി, കയറ്റുമതി വ്യാപാര കമ്പനിയും ഉണ്ട്.

Hunan Xiang Yu Guo1

സാങ്കേതിക നവീകരണം

ഞങ്ങളുടെ പ്രധാന ഉൽപ്പന്നമായ, പരമ്പരാഗത സാങ്കേതികവിദ്യയും പുതിയ മെച്ചപ്പെടുത്തലും സമന്വയിപ്പിക്കുന്ന Xiangxi മുത്തശ്ശി വിഭവങ്ങൾ, മുത്തശ്ശി വിഭവങ്ങൾ ദീർഘദൂര ഗതാഗത സമയത്ത് ആവശ്യമായ കോൾഡ് സ്റ്റോറേജ് തടസ്സം തകർത്തു.മുത്തശ്ശി വിഭവങ്ങളുടെ സാധാരണ താപനില സംഭരണത്തിന്റെ ഉൽ‌പാദന സാങ്കേതികവിദ്യ തിരിച്ചറിഞ്ഞ ഹുനാനിലെ ആദ്യത്തെ നിർമ്മാതാവാണ് ഞങ്ങൾ.

Hunan Xiang Yu Guo2

ഗവേഷണവും വികസനവും

ഹുനാൻ അഗ്രികൾച്ചറൽ യൂണിവേഴ്‌സിറ്റിയിലെ ഫുഡ് സയൻസ് ആൻഡ് ടെക്‌നോളജി കോളേജിനെ ആശ്രയിച്ച്, ഞങ്ങൾ ആഴത്തിലുള്ള ഗവേഷണത്തിലും പച്ചക്കറി ഉൽപന്നങ്ങളുടെ വികസനത്തിലും നവീകരണത്തിലും ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കുന്നു;കൂടാതെ നിരവധി കണ്ടുപിടുത്തങ്ങളുടെ പേറ്റന്റുകളും അവാർഡുകളും നേടിയിട്ടുണ്ട്, അവയിൽ 1 ദേശീയ കണ്ടുപിടുത്ത പേറ്റന്റ്, 6 യൂട്ടിലിറ്റി മോഡൽ പേറ്റന്റുകൾ, 2 സോഫ്റ്റ് പകർപ്പവകാശ പേറ്റന്റുകൾ എന്നിവ ഉൾപ്പെടുന്നു.

Hunan Xiang Yu Guo3
  • IMG_1991_副本